Christiania Skydsstation

Christiania Skydsstation, en skysstasjon opprettet i 1870-årene i Møllergata 41. Bakgrunnen for opprettelsen var at seks vognmenn ville påta seg skyss ut fra Christiania, dersom de fikk kommunal støtte, noe de fikk. Stasjonen skal ha holdt til i et kjellerlokale, som neppe var knyttet til et spisested eller lignende. Hestene stod heller ikke stallet opp her.