Besserud

Besserud, gnr. 27, Holmenkollveien 60, opprinnelig gårdsbruk, senere husmannsplass under gården Vestre Holmen, var også en tid privat skysstasjon. Den gamle tømmerstua er ombygd og nå en del av en villa. Navnet kommer av mannsnavnet Bersi. Etter at den opprinnelige Holmenkollen stasjon ble omdøpt til Besserud stasjon, brukes navnet om området ved stasjonen.