Grorud skysstasjon

Grorud skysstasjon, en skysstasjon som lå ikke langt fra Grorud stasjon, opprettet i 1846, da skysstasjonstilskuddet ble overført fra Bånkall gård til den faste skysstasjonen her. Allerede fra 1831 hadde dette vært en såkalt tilsigelsesstasjon, hvorfra man kunne betale for skyss til Nordby i Nittedal og til Skramstad i Skedsmo. Da Hovedbanen kom hit i 1854, kunne man ta toget hit og få skyss videre til neste skysstasjon. Skysstasjonen på Grorud ble nedlagt i 1918.

Se også Martin Borrebekkens vei.