Grorud stasjon

Stasjonen sett mot øst, fra sentrum. Foto: Helge Høifødt

Grorud stasjon, ubetjent jernbanestasjon på Hovedbanen ved km 10,5, øst for krysset Østre Aker veiGrorudveien, anlagt som stasjon til Hovedbanens åpning 1854. Den opprinnelige stasjonsbygningen var tegnet av Schirmer og von Hanno, den brant i 1865, og ble erstattet av bygningen som fortsatt står her. Carl Fredriksens Transport brukte i desember 1942 stasjonen som oppsamlingssted for flyktninger. Stasjonens stillverk ble sprengt i en sabotasjeaksjon i november 1944. Et stykker nordøst for stasjonen lå under krigen Grorud bensinlager. Stasjonen ble fjernstyrt 1972 og ubetjent 1991. Stasjonsbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.