Grorudveien

Grorudveien, GrorudFuruset, bydel Grorud og Alna, fra Trondheimsveien til Gransdalen. Oppkalt 1877 etter Grorud gård. Nordover fra krysset Grorudveien/Hallvard Bergves vei går blindveien Grorudbakken. Fra Grorudveien til Vestbyveien og videre over Haugensletta gikk tidligere veien Haugenslettveien. Fra Grorudveien vest for Alna går blindveien Sagstukroken vest og nordover langs Alna. Fra Grorudveien til Rasmusbakken går Tormod Knutsons vei.

Bygninger m.m.:

3 og 5. Kommunegårdene, to gamle bevaringsverdige utleieboliger oppført av Aker kommune 1924–25 (ark. Ragnar Dahl) for å avhjelpe bolignøden under og etter den første verdenskrig. Flere titalls tilsvarende hus ble bygd i Aker i første halvdel av 1920-årene. Husene som senere bl.a. har vært brukt av Ungbo, tilhører Oslo kommune, de ble etter hvert svært forfalne, men ble fint istandsatt med midler fra Groruddalssatsningen i 2012. I nr. 3 er kjøkkenet innredet slik det kan ha sett ut i 1924, her er også et Steinhuggermuseum. Husene er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

4. Grorud skole.

7. Grorud idrettspark.

8. Grorud kirkegård.

32. Nyere rekkehus, her lå tidligere Heimdal forsamlingshus, oppført for Østre Aker Kristelige Ungdomsforening 1900; revet 1987.

52. «Elverhøy», toetasjes trehus med høy underetasje, her bodde Trygve Lies mor Hulda med sine to barn Trygve og Ruth fra 1902. Hun drev her en spiseforretning, noen år senere flyttet familien over veien, nærmere jernbanen. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Trygve Lie.

75. Grorud stasjon.