Grorud kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grorud kirkegårds minnelund for anonyme urner. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon.

Grorud kirkegård, Grorudveien 8, bydel Grorud. Kirkegården har et areal på 29,9 daa og ble innviet 1902 sammen med Grorud kirke. Ca. 2 daa som støtte opp til kirketomten, ble innkjøpt av Aker kommune 1898. 1923 ble kirkegården utvidet og opparbeidet etter herredsgartner Karl Flods planer. Bare mindre forandringer er gjennomført i de senere årene, men det er anlagt anonym minnelund, og kirkegården skal utvides med en urnelund i Teppaveien. På kirkegården er bl.a. Trygve Lies grav.

Fra Grorud kirkegård sett mot kirken fra syd. 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo byleksikon