Grorud kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grorud kirke fotografert i 2007. - Foto C. Hill / Creative Commons
Kirkerommet sett mot alteret og freskomaleriet "Den store hvite flokk". Juni 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Grorud kirke, Pastor Blaauws vei 3, (ark. Harald Bødtker) oppført 1902 som korskirke i grorudgranitt med romanske buer. 600 sitteplasser. Hovedtårnet er plassert ved siden av hovedinngangen, et mindre tårnparti på motsatt side. Tårnhjelmen er tekket med kobberplater. 1933 ble kirken oppusset etter plan av Per Vigeland som erstattet en eldre frise med et 200 m2 stort freskomaleri, «Den store hvite flokk», med en sentral Kristus-skikkelse over et bølgende menneskehav, ferdig 1936. Kirken har alterring i smijern av Asbjørn Lie Kristofersen. Til alteret et grønt antependium av Marie Vigeland 1936 og Ruth Lødrup 1963, og fiolett og hvitt antepedium av Tone Haugen Skjærstad fra 1993. Gulvteppet i alterring er laget av Marie Vigeland 1933. Glassmalerier av Åsmund Kristiansen 1963. To blomsterurner i Grorudgranitt (ark. Per Nordlie) 2015.

Kirkens orgel var levert av Olsen & Jørgensen, og de to kirkeklokkene fra Baklandets Støperi og Mekaniske Verksted, Trondhjem. Orgelet ble modernisert i 1963 og har nå 31 stemmer og 3 manualer, levert av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk.

Kirken med sitt slanke spir er synlig fra store deler av Groruddalen der den ligger i høyt og fritt på vestsiden av Groruddalen. Fra vestsiden av kirken er det vid utsikt mot sør og sørvest.

Kirken var kapellkirke i Østre Aker inntil til Grorud ble egen menighet i 1947. Allerede i 1894 sendte en oppnevnt komité på Grorud en søknad til Aker formannskap om oppførelse av en kirke for distriktet. En av kirkekomitéens medlemmer, gårdbruker Alfred Grorud, gav 4 mål av sin eiendom til kirketomt. I 1899 kjøpte Aker kommune i tillegg 20 mål til kirkegård. Grunnsteinsnedleggelsen fant sted 27. juni 1901 ved sogneprest Jan Müller, og kirken ble innviet 17. des. 1902 av biskop A. Chr. Bang. Korveggen bak og over alteret var enkelt dekorert med en apostelfrise med lammet på Sions berg som sentrum. Altersølv, døpefat, døpefont og prekestol ble alt sammen bekostet ved hjelp av private gaver.

Siden har flere andre menigheter blitt utskilt fra Grorud: Romsås, Fossum, Stovner, Furuset, Bredtvet og Rødtvet. Nå er menigheter igjen slått sammen slik at Grorud sokn omfatter Romsås og Rødtvet i tillegg til Grorud. Kirken er «Groruddalens katedral» og brukes som seremonikirke av mange beboere i andre menigheter.

Tilhører Groruddalen prosti.

I bakkehellet sør og sørvest for kirken ligger Grorud kirkegård, her ligger bl.a. Trygve Lie begravet. Like vest for kirken er det en minnelund med bauta over motstandsfolk fra Grorud som falt under den annen verdenskrig. Grorud menighetssenter ble bygd bak kirken i 1990.