Groruddalen prosti

Groruddalen prosti, prosti som frem til 2012 het Østre Aker prosti. Prostiet begynte som Østre Aker sogn da Aker sogn i 1861 fastsatte at det store landsognet Aker med de to kirkene Vestre Aker (1855) og Østre Aker (1860), skulle deles. Den opprinnelige kirken for Aker, Aker kirke, var kjøpt av Kristiania og fikk nå navnet Gamle Aker. Østre Aker sogn omfattet da den delen av Aker som lå nordøst, øst og sør for Kristiania/Oslo. Østre Aker sogn ble også eget lensmannsdistrikt inntil kommunesammenslåingen 1948.

Det store sognet hadde bare en kirke frem til kapellet på Nordstrand ble bygget 1866. Først i 1902 kom Grorud kirke, også det som kapelldistrikt under Østre Aker inntil 1947 da Grorud ble eget sokn. Med befolkningsøkningen ble det reist flere kirker og etterhvert opprettet selvstendige sokn.

Hele Oslo med Aker var ett prosti inntil 1972 da prostiet ble delt i Domprostiet, Østre Aker prosti og Vestre Aker prosti.

Groruddalen prosti består i dag av:

Ellingsrud og Furuset sokn med Ellingsrud og Furuset kirker,

Grorud sokn med Grorud, Romsås og Rødtvet kirker,

Høybråten, Fossum og Stovner sokn med Høybråten, Fossum og Stovner kirker,

Tonsen sokn med Tonsen kirke,

Østre Aker og Haugerud sokn med Østre Aker og Haugerud kirker.