Tonsen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Tonsen kirke fotografert i 2007. - Foto C. Hill / Creative Commons
Kirkerommet sett mot alteret. På fondveggen er en freske som illustrerer Bergprekenen. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Tonsen kirke, Traverveien 16, ligger nord for Trondheimsveien vest for Bjerke-krysset. Med sitt karakteristiske spisse spir er den plassert i et nokså ordinært boligmiljø fra 1950- og 1960-årene. Den er en arbeidskirke oppført i grå betong med rød tegl og naturstein, klokketårn på taket (ark. Georg Greve), innviet 1961. 400 sitteplasser. Freskomaleri (ca. 7 x 4 m), Bergprekenen, av Kåre Jonsborg på fondveggen (1963), glassmaleri i våpenhuset, Den seirende Kristus, av Bernhard Greve; alterets krusifiks er skåret av Ståle Kyllingstad. Kornakset er et sentralt motiv i kirkerommet (prekestol, dører alterring). Kirken har et votivskip som er en modell av orlogsskipet Norske Løve (1769–94), smijernsmotiv hentet fra illustrasjoner i Det nye Testamentet (godkjent 2004), kirketekstiler av Anne Landsverk.

Orgel med 21 stemmer (1961). Tre kirkeklokker (Olsen Nauen Klokkestøperi, 1961) med inskripsjonene: «Kom. Våkn opp du som sover.» «Hør. Stå opp fra de døde.» «Tro. Krist lyse for deg.»

Kirken har også to menighetssaler, kontorer og aktivitetsrom.

Tonsen menighet ble utskilt fra Østre Aker menighet i 1959, tilhørte Torshov (nå Nordre Aker) prosti, men er nå en del av Groruddalen prosti.