Traverveien

Traverveien, Tonsen, bydel Bjerke, blindvei sørvestover fra Årvollveien. Navn vedtatt 1955 med tilknytning til Bjerkebanen på den andre siden av Trondheimsveien. 17 USBL-blokker i Tonsenjordet borettslag fra første halvdel av 1950-årene, se Tonsen.

16. Tonsen kirke.