Årvollveien

Årvollveien, Årvoll, bydel Bjerke, fra Bjerkekrysset ved Trondheimsveien til snuplass ved Isdammen og industriområdet nord for Dugnadsveien. Navn vedtatt 1904 etter Årvoll gård. – Fra Årvollveien til Kildeveien går Steinbakken. Fra krysset Årvollveien/ Lofthusveien går blindveien Østvangveien nordvestover.

Bygninger m.m.:

Hytta oppe ved Øvre isdam er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om isskjæringen her. Opprinnelig var dette en myr kalt Micheletmyra. Isdammen ble anlagt i 1920-årene. Isen ble tatt ut til Oslo-Ismagasain av familien Høvik fra 1937. Dette var den siste naturisforretningen i Oslo, nedlagt i 1968.

17–21. Årvoll senter, et kombinert bolig- og forretningsbygg fra 2014.

25. Årvoll eldresenter.

35. Årvoll gård.

41–43. To fireetasjes blokker i borettslaget Årvoll Øst, oppført av USBL 1952–54, se Årvoll.

53. Bevaringsverdig våningshus og uthus, tidligere plassen Stig, der det var hvilested og kafé (Stig kafé).

52–62. Årvollskogen boligsameier, tre sameier med til sammen over 300 leiligheter bygd rundt et indre fellesområde, oppført 2006/07 (ark. Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS).