Steinbakken

Steinbakken, Årvoll, bydel Bjerke, fra Årvollveien til Kildeveien. Navnet vedtatt 1932.