Årvoll gård

Årvoll gård, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon

Årvoll gård, gård med gnr. 87/49, Årvollveien 35. Navnet kommer av norrønt Orrhanevollr, orrhanevollene. Gården lå i middelalderen delvis under Oslo domkapitel. 1662 ble Årvoll solgt til borgermester Nils Lauritssøn, og gikk ved arv til Maren Jensdatter Roll. 1748 kjøpte oppsitteren Jochum Hanssøn Aarvold gården. Nåværende hovedbygning ble satt opp i 1836, men har fått forandret vinduer. Hovedbygning og drengestue ble renovert 1995 og brukes til ulike lokale kulturaktiviteter. Hovedbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Blått skilt på hovedbygningen, 2024. Foto: Aslak Malmåsen/Oslo byleksikon

Jordveien ble utparsellert til boliger i 1950-årene, se strøksartikkelen Årvoll.