Stig (plass) Disen

Stig, husmannsplass med gnr. 86/103, Årvollveien 53, tidligere plass under Disen (gnr. 86/5 i 1903). Sagnet forteller at plassens navn skyldes fotspor av en jutul i berget nær ved. Fradelt etter 1888. Bevaringsverdig våningshus og uthus. Plassen ble tidligere brukt som hvilested for plankekjørere og bønder, i våningshuset var Stig kafé.