Lofthusveien

Lofthusveien, Lofthus/Disen, bydel Nordre Aker og Bjerke, fra Kjelsåsveien til snuplass ved nr. 48, der veien er stengt med bom, videre fra Årrundveien til Årvollveien. Veien var opprinnelig del av gårdsveien til Lofthus, utbedret og opparbeidet av kommunen 1919–38. Navnet vedtatt 1905. Sørover, østover og tilbake igjen til snuplass ved Lofthusveien og sørover mot Traverveien går Eikelundveien.