Lofthus (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lofthus, boligstrøk mellom Disen i sør og Grefsenåsen i nord, Årvoll i øst og Nordre Åsen og Storo i vest, bydel Nordre Aker, navn etter Christian Schous eiendom Lofthus som ble utparsellert 1934. Strøket består for en stor del av funksjonalistisk villabebyggelse fra 1930-årene. (Lofthus hageby).

Områdets velforening, Lofthus Hagebys Vel, ble stiftet 1934 av lærer Mons Søvik (1876–1955), som frem til 1941 også var velforeningen formann. I hans tid fikk strøket bl.a. veibelysning og postombæring. Etter krigen fikk området sitt eget grendehus med bad, fellesvaskeri og peisestue, Lofthusbadstua i Friggs vei 2.