Nordre Åsen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hans Nielsen Hauges plass med portalen inn til Knut Graahs gate. Foto: Helge Høifødt

Nordre Åsen, boligområde øst for Sandaker og Storo, bydel Nordre Aker, på begge sider av Ring 3 (Store Ringvei) og Gjøvikbanen, navn etter gården Åsen. Se også artikkel om strøket Åsen.

Området vest for jernbanen ble utbygd fra 1923–25, her ble det bygd tre kvartaler innenfor gatene Hans Nielsen Hauges gate i sør, Borger Withs gate i vest og Kyrre Grepps gate i øst. Knud Graahs gate går mellom de to sørligste kvartalene frem til Brettevilles gate, som går mellom disse og det nordligste kvartalet. Boligkompleksene som til sammen fikk 308 leiligheter, er utformet i nyklassisisme ved Byarkitektens kontor, karakteristiske er de store toskanske søylene ved innkjørselen til Knud Graahs gate fra Hans Nielsen Hauges gate.

Området nordøst for jernbanen, på oversiden av Ring 3 med adresser til Kjelsåsveien og Åsensvingen, ble utbygd like etter krigen, og innflyttet 1949/50. Her ble det bygd 16 OBOS-blokker, de fleste avlange, fireetasjes blokker med saltak, med til sammen 314 leiligheter, (ark. Rinnan, Tveten & Colbjørnsen).

I Nordre Åsen ligger blant annet Nordre Aasen Bo- og Habiliteringssenter og Ragna Ringdals dagsenter for psykisk utviklingshemmede på anlegget til Nordre Åsen gård. Her er også Nordre Åsen idrettspark.