Åsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Åsen, boligstrøk vest og nord for Torshovdalen, i bydelene Sagene og Nordre Aker; navn etter gårdene Nordre og Søndre Åsen. Gjøvikbanen ble anlagt gjennom området 1898, noe som gjorde at eiendommen Nordre Åsen fysisk ble delt i to. Navnet Nordre Åsen kan derfor både dekke området vest og nordøst for Gjøvikbanen og Ring 3 (Store Ringvei). Det skjedde en stor kommunal bygging av boligkomplekser vest for jernbanen i 1920- og 1930-årene, bygd etter byarkitektens planer. Blokkbebyggelsen på Nordre Åsen, på den andre siden av Gjøvikbanen og Ring 3, foregikk etter den annen verdenskrig. Parkanlegget Muselunden ble regulert 1947. Skeidbanen, baner for fotball/bandy og ishockey og Haraldsheim Oslo Vandrerhjem ligger her. Nordre Åsen Habiliteringssenter for barn og ungdom ligger i Kyrre Grepps gate.

Nordre Åsen. Området vest for jernbanen var det området som først ble utbygd, det skjedde 1923–25, her ble det bygd tre kvartaler innenfor gatene Hans Nielsen Hauges gate i sør, Borger Withs gate i vest og Kyrre Grepps gate i øst. Knud Graahs gate går mellom de to sørligste kvartalene frem til Brettevilles gate, som går mellom disse og det nordligste kvartalet. Boligkompleksene som til sammen fikk 308 leiligheter, er utformet i nyklassisisme ved Byarkitektens kontor, karakteristiske er de store toskanske søylene ved innkjørselen til Knud Graahs gate fra Hans Nielsen Hauges gate.

Området nordøst for jernbanen, på oversiden av Ring 3, med adresser til Kjelsåsveien og Åsensvingen ble utbygd like etter krigen, og innflyttet 1949/50. Her ble det bygd 16 OBOS-blokker, de fleste avlange, fireetasjes blokker med saltak, med til sammen 314 leiligheter, (ark. Rinnan, Tveten & Colbjørnsen).

Søndre Åsen. Området sør for Hans Nielsen Hauges gate, avgrenset av Torshovbebyggelsen i sør og vest og Torshovdalen i øst med adresser til Nordkappgata, Roveruds gate, Haarklous plass, Kyrre Grepps gate, Edvard Griegs allé og Sigurd Lies gate, ble bygd i flere perioder, den første delen består av 6 kvartaler, tre nord og tre sør for Haarklous plass. De første tre ble bygd 1929–31, de tre sørligste 1931–32. På samme måte som kompleksene på Nordre Åsen, er disse bygd rundt store indre gårder. Kvartalene 1–4 har pussede fasader i nyklassisisme, mens kvartalene 5 og 6 er mer funkispreget med fasader i tegl. Til sammen inneholder denne bebyggelsen 835 leiligheter. Området ble tegnet og planlagt ved Byarkitektens kontor.

Den siste delen, som ligger nærmest Torshovdalen, nord og sør for Haarklous plass, består av 11 blokker som tilhører Søndre Aasen borettslag, oppført for OBOS 1950–52 (ark. Byarkitektens kontor). Fem av blokkene har pussede fasader, 6 har fasader i tegl, de inneholder til sammen 240 leiligheter og ett forretningslokale, der det tidligere var samvirkelag. Disse blokkene har større leiligheter enn førkrigskvartalene, de fleste er på tre rom, noen på fire, mens de eldre gjennomgående har ett- og toromsleiligheter.