Åsensvingen

Åsensvingen, Nordre Åsen, bydel Nordre Aker, blindvei fra Kjelsåsveien østover mot Muselunden. Navn 1952 etter Åsen gård.

Bygninger m.m.:

1–9 og 2–6. Åtte treetasjes lamellblokker som tilhører Nordre Åsen borettslag, bygd for OBOS, innflyttet 1949/50 (ark. Rinnan, Tveten og Colbjørnsen), se Åsen.