Muselunden

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Muselunden sett fra Sinsenkrysset. Foto: Helge Høifødt

Muselunden, et trekantet areal like ovenfor Sinsenkrysset, mellom Trondheimsveien, Storoveien og bebyggelsen Nordre Åsen. Navn etter familien Muus, som eide (Nordre) Åsen gård 1815–1936.

Sammen med Torshovdalen inngår den i en grønn korridor som gjennom turveiforbindelse henger sammen med Grefsenåsen og Lillomarka. Den endelige reguleringen av området ble vedtatt 1947. Rundt 1950 ble området brukt som campingplass; da anleggsarbeider begynte her i 1952, ble campingen flyttet til Helsfyr/Valle Hovin.

Parken er mye brukt til fotballtrening, her er det anlagt en fotballbane og en mindre bane, begge med kunstgress. Det er også anlagt en 18-hulls bane for frisbee-golf som administreres og brukes av Muselunden Frisbeeklubb. Om vinteren er området et yndet område for aking.