Grefsenåsen

Grefsenåsen, høydedrag lengst sørvest i Lillomarka, høyeste punkt Grefsenkollen, 377 moh. Området ble kjøpt av Aker og Kristiania kommuner 1909/13. Grefsenkollveien fører til toppen, hvor Grefsenkollen restaurant ligger. Storartet rundskue.

Geologien i Grefsenåsen ble fra 1810 beskrevet og studert med undring, særlig av utenlandske geologer. Det var ventet at forholdene var her som i Tyskland – at granittlignende bergarter var eldst og lå som underlag for yngre avsetninger. I Grefsenåsen er forholdene omvendt. Den granittlignende bergarten er yngst og ligger tilsynelatende oppå kambro-silur-bergartene i sør. Grefsenåsen har derfor hatt vesentlig betydning for geologisk forståelse internasjonalt, og forholdene er nå lagt til rette for geologiske ekskursjoner fra skoler og universiteter.

Grefsenåsen var opprinnelig en del av gårdsskogen til Østre Grefsen, kjøpt av Aker kommune i 1913, og skulle bli en del av prosjektet «Grefsenåsen naturpark». Her ble det anlagt en akebakke, Grefsenbakken, fra toppen av åsen og nedover mot Frennings vei, Trollvann ble renset og demmet opp, slik at det kunne bli en badeplass der, to hoppbakker ble utvidet – Trollvannsbakken og Grefsenbakken, som lå litt lengre nede i åsen. Det hele ble kronet av Grefsenkollen restaurant, bygd 1927. Etter krigen ble først Grefsenkleiva og senere Trollvannskleiva anlagt som deler av det samme prosjektet.

Sandakerbekken har sitt utspring i Grefsenåsen.

I Grefsenåsen ligger også Uteliggerhytta som et minne om boligmangelen i etterkrigstiden.