Grefsenkollen restaurant

Grefsenkollen restaurant fotografert i 1928. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollveien 100, restaurant på toppen av Grefsenkollen, 364 moh. Bygningen er i laftet tømmer, oppført 1927 (ark. Sverre Poulsen) for Ringnes Bryggeri, overtatt av Aker kommune 1934. Bygningen er så godt som uendret eksteriør- og interiørmessig fra da den var ny, bl.a. peisestue med tømmervegger.

Under krigen hadde tyskernes 14. Flak Brigade en observasjonspost her med radio-, telefon- og telegrafsamband i restaurantens første etasje. Det var to 25 m høye antenner utenfor, samt tre mindre på taket av restauranten. Herfra var det direktekontakt til luftvernbatteriet på Korsvolltoppen. Observasjons- og sambandsposten var beskyttet med lette luftvernkanoner. Her var det i begynnelsen av april 1945 også ni sovjetiske krigsfanger i en Aussenkommando. Etter frigjøringen ble anlegget overtatt av mannskaper fra Milorg.

Fra 1984 har restauranten vært i privat eie. Praktfull utsikt over byen. Ved restauranten foregår musikkfestivalen OverOslo.