Grefsenkollveien

Grefsenkollveien, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra Kjelsåsveien til Grefsenkollen. Navnet vedtatt 1915, het tidligere Trollvannsveien. I den bratte veien foregår bl.a. motbakkeløpet Grefsenkollen opp. Der Akebakken kommer ned fra Grefsenåsen, er det et gammelt sandtak. Sanden er en del av Grefsenmorenen, og i overkant av sandtaket, 210 moh, stod havet ved slutten av istiden for ca. 10 000 år siden. – Fra Grefsenkollveien til Kjelsåsveien går Nandrups vei. Nordover fra Grefsenkollveien går blindveien Trollfaret.

Bygninger m.m.:

8d. Halvannenetasjes hus oppført i slutten av 1950-årene som barnehage og speiderhus. Her har Kjelsåsspeiderne møtelokale.

12. Grefsen terrassehus, fem sammenkjedede 10 etasjers terrasseblokker, oppført 1974 (ark. Harald Hille). Dominerende bygning med i alt 360 leiligheter i ulike størrelser. Strålende utsikt.

16. Tre boligblokker oppført 2010/11 for USBL med i alt 57 leiligheter.

20. Grefsenseteren.

21. Grefsentoppen boligsameie, boligblokk på fra 7 til 10 etasjer, med 88 leiligheter, oppført 2006 (ark. Lund og Slaatto). Den store blokken er bygd i et gammelt steinbrudd med en fjellvegg i bakkant.

100. Grefsenkollen restaurant.