Grefsen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Grefsen, sogn og boligstrøk øst for Akerselva, nord for Sinsen, Bydel Nordre Aker, har navn etter Grefsengårdene; ligger på et platå og i terrasser dannet av grus og sand fra breen som demmet opp Maridalsvannet mot slutten av istiden. Sognet omfatter også Sørbråten nord for Maridalen.

Kurstedet Grefsen Bad åpnet 1858. Proprietær Frederik Glad på Vestre Grefsen og Peter Andreas Morell på Nedre Grefsen var de store menn i strøket, henholdsvis i begynnelsen av 1800- og 1900-tallet. Så oppløste eiendommene seg i utparsellerte tomter, og Grefsen ble et villastrøk, etter 1940-årene kom også blokkbebyggelse. Grefsen skolekrets opprettet 1891, Grefsen skole åpnet 1905. Grefsen videregående skole startet som middelskole 192l, gymnas fra 1932. Grefsen ble utskilt fra Vestre Aker som eget sogn 1937, Grefsen kirke innviet 1940.

Transporten til Grefsen Bad foregikk fra starten av med hest og vogn. Det ble også drevet en hestediligencerute, og i 1897 gjorde man et forsøk med en dampomnibuss. Grefsen stasjon med stasjonsbygning i nygotikk (ark. Paul Due) stod ferdig til Gjøvikbanens åpning 1900. Grefsen fikk sporveisforbindelse med bykjernen 1902 (videreført fra Storokrysset til Kjelsås 1934). Alnabanen åpnet 1900.

Grefsen politistasjon ble opprettet 1919, nedlagt 1932. Grefsen brannstasjon var Akers sentralstasjon fra 1937. Tomt for Grefsen stadion innkjøpt 1921, anlegget ferdig opparbeidet 1930.