Grefsen skole

Grefsen skole, Kapellveien 69/71, barneskole (1–7). To toetasjers skolebygninger i tre og rektorbolig ble oppført 1905, to gymnastikksaler og treetasjes undervisningsbygning i mur oppført 1921. To skolegårder.

Under krigen var skolen rekvirert og ble brukt som kaserne for Luftwaffe-mannskaper fra Flakregiment XIV. I juni 1945 var skolen under kontroll av mannskaper fra Milorg.

Senere ble skolen utvidet med en toetasjes murbygning og en enetasjes murbygning, hhv. i 1954 og 1957. Skolen fikk ny gymnastikksal og nytt hus for SFO (Aktivitetsskolen) i 2005. Skole ble totalrenovert og påbygd 2012–14; undervisningen foregikk da i brakker på Engebråten skole

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (791 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 735 elever. Både mottaks- og alfabetiseringsgrupper. Grefsen Skolekorps stiftet 28. okt. 1928. Også skolekor, Grefsen skoles pike og ungdomskor.