Engebråten skole

Engebråten skole fotografert i 2010. - Foto Paaln / Creative Commons

Engebråten skole, Kapellveien 120, ungdomsskole (8–10), bygd 1996–97 (ark. Østgaard Arkitekter A/S). Utsmykning inne ved Terje Uhrn, sceneteppe ved Løvaas & Wagle. Skulptur ute ved Martine Linge. Den er senere utvidet med paviljonger. Skolen tar primært i mot elever fra barneskolene GrefsenKjelsåsDisen og Maridalen. Under rehabiliteringene av Kjelsås skole 2010–12 og Grefsen skole 2012–14 gikk elevene derfra på paviljonger ved Engebråten skole.

Skoleåret 2022/23 hadde skolen 733 elever og er dermed en av Oslos største ungdomsskoler.

Engebråten skole har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom. Fra 2018 har avdelingen 9 elever. 

Ved skolen ligger Engebråten idrettshall, som skolen benytter og som for øvrig drives av Kjelsås Idrettslag. Hallen har spillflater for badminton, basketball, håndball, innebandy og volleyball.