Grefsen videregående skole

Grefsen skole ble tatt i bruk som Akers kommunale Middelskole i 1921. Foto: Nasjonalbiblioteket / Public domain

Grefsen videregående skole, tidligere skole i Morells vei 20. Skolebygningene som er oppført i tegl med tre-etasjers midtbygning og fløyer (ark. Kristian Biong), ble tatt i bruk 1921 som Akers kommunale middelskole, utvidet til gymnas 1932. Skolens øvrige bygninger var fra 1959 og 1989 i tillegg til en paviljong oppført i 1958. Ytterligere rehabilitering i 2009 av tak og fasade. Skolen tilbød undervisning i studiespesialiserende utdanningsprogram.

Skolen ble nedlagt i 2011 og relokalisert sammen med Sandaker videregående skole i ny videregående skole i Nydalen, Nydalen videregående skole. I skoleåret 2008/09 hadde skolen 400 elever. Skolens russemerke var opprinnelig et triangel sammensatt av to spisse G’er, senere erstattet av en gås formet av to G’er. Skoleavisen het Acme.

Skolebygningene ble i 2013 tatt i bruk som ungdomsskole (8–10), Morellbakken skole.