Morellbakken skole

Morellbakken skole. Foto: Helge Høifødt / Creative Commons

Morellbakken skole, Morells vei 20, bydel Nordre Aker, ungdomsskole (8–10), åpnet i 2013 i bygningene til den tidligere Grefsen videregående skole, som ble nedlagt i 2011, da Nydalen videregående skole ble åpnet. Skolebygningene er oppført i tegl med treetasjes midtbygning og fløyer (ark. Kristian Biong), ble tatt i bruk 1921 som Akers kommunale middelskole, gymnas fra 1932. Skolens øvrige bygninger er fra 1959 og 1989 i tillegg til en paviljong oppført i 1958. I skoleåret 2018/19 hadde skolen 396 elever.