Nydalen videregående skole

Nydalen videregående skole fotografert i 2012. - Foto Anne-Sofie Ofrim / Creative Commons

Nydalen videregående skole, Nydalsveien 30c, åpnet høsten 2011. Skolebygget (tegnet av Link arkitekter) i Nydalen ligger i skråningen nedenfor Nydalen Bruks vei som går ned fra Maridalsveien og vest for den gamle redskapsfabrikken på Spigerverket.

Skolen overtok som videregående skole for elever som tidligere sognet til Grefsen og Sandaker videregående skoler, og Nydalen har overtatt Sandakers rolle som knutepunktskole for døve og hørselshemmede. De tidligere skolene ble omgjort til grunnskoler, og Nydalen har på kort tid blitt en av Oslos mest populære videregående skoler.

Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, helse- og sosialfag, salg, service og reiseliv samt tilrettelagt opplæring. Skolen tilbyr også kveldsundervisning i tegnspråk som en del av det byomfattende språktilbudet på videregående skole i Oslo.

I skoleåret 2022/23 hadde skolen 633 elever.

I tilknytning til skolen ligger Nydalen idrettshall under bakkenivå, med full håndballbane, samt et styrkerom på 163 m2.