Nydalsveien

Nydalsveien, Nydalen, bydel Nordre Aker. Navnet vedtatt 1915. Tidligere gikk veien fra Maridalsveien over Gullhaug bru til Sandakerveien, til dels inne på Christiania Spigerverks område. Etter at Kristoffer Aamots gate ble anlagt 2000, går Nydalsveien fra denne over Gullhaug bru til Sandakerveien. I 2017 åpnet Park Vest mellom nr. 21 og Gullhaug bru.

Bygninger m.m.:

12. Kontorbygg for Egmont Publishing.

15. Eldre industribygning av rød tegl, innredet 2005 til forsamlingshus og bevertningssted.

16. Her lå en av de siste bygningene i Nydalen der det var industrivirksomhet, det reorganiserte Christiania Spigerverks trådstiftfabrikk. Etter at produksjonen ble blyttet til Sverige, ble bygningene revet og erstattet av kontor- og boligbygg.

17. Studentenes Hus, «Bjørsheimhallen» oppført 1968, ombygd 2005 (ark. Niels Torp)

21. Bakke mølle. Møllebygning oppført 1900 (ark. Johan Munch), overtatt av Bjølsen Valsemølle i 1932, solgt til Christiania Spigerverk i 1941. Møllemaskineriet ble overført til Nedre Foss Mølle. Bygget ble rekvirert av tyskerne under krigen og brukt av Truppenbetreung Reichskommissariat som utstyrslager for kantiner, inventar, møbler osv. Ominnredet 2001 til kontorbruk (ark. Kosbergs Arkitektkontor).

24. Kemnerkontoret.

28. Christiania Spigerverks tidligere administrasjonsbygning, oppført 1941, tilbygd og påbygd flere ganger, nå ABC Revisjon AS.

30. Tidligere Spigerverkets laboratorioebygg, ombygd til kontorer og bl.a. restaurant. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Christiania Spigerverk.

30b. Eikelund videregående skole.

30c. Nydalen videregående skole.

32b. Den gamle redskapsfabrikken på Spigerverket, oppført 1876–78, i drift til 1960, senere lagerlokaler for Fiskars AS.

33. Torgbygget. Kontor-og hotellkompleks oppført 2003 (ark. Kosbergs Arkitektkontor). Fire etasjer og inntrukket toppetasje. Butikkarkade i første etasje. Nedgang til T-banestasjon. Radisson-SAS Hotel Nydalen i åtte etasjer. Bygningen inneholder også Iraks ambassade.

36–38. Uvanlig utformet kontorblokk oppført 1995 (ark. Kosbergs Arkitektkontor). Bygning i fem etasjer bestående av to sirkelsegmenter, sammenbundet av tverrfløy. Bl.a. lokaler for Oslo Voksenopplæring Nydalen.

37. Handelshøyskolen BI.