Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, privat høyskole med studier i økonomi, administrasjon, organisasjon og ledelse, bank og finans, forsikring, markedsføring, revisjon, eiendomsmekling og varehandel. Foruten studier som fører frem til bachelor-, master- og doktorgraden tilbys også spesialstudier og kursvirksomhet. Her drives også forskning. I tillegg til hovedsetet i Nydalen har BI (2019) også studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger. Totalt har BI over 700 ansatte, hvorav 350 er vitenskapelig ansatte. Av de ca. 20 000 heltids- og deltidsstudenter er nesten halvparten deltidsstudenter. Rektor fra 2014 er Inge Jan Henjesand.

Bygningen.

Etter å ha hatt hovedsete i Sandvika i Bærum siden 1988 og etter mange år med undervisning spredd på flere steder, ble Handelshøyskolen BI samlet i Nydalen i 2005. Adressen er Nydalsveien 37, men den østligste delen av bygningen har adresse Sandakerveien 116–118 med forretninger, utleiekontorer og treningssenter.

Bygningen ble oppført for Avantor ASA og ble tegnet av arkitekt Niels Torp AS v/Johan Kahrs. Det er én stor og komplisert bygning i seks etasjer, organisert rundt en overdekket glassgård. Fasader av stål- og betongkonstruksjoner med eksponerte søyler i de nederste etasjene, store glassflater. Klasserommene er markert i fasaden ved opphengte, panelte bokser. Etasjeplaner organisert langs innvendig gatesystem i korsform med sentralt plassert trapp-og heisanlegg. Auditorier i første etasje, klasserom i tredje etasje, kontorer i fjerde og femte etasje, bibliotek øverst. Innredning av bibliotek, fellesareal og læringsmiljø er ved interiørarkitekt Beate Ellingsen.

Historikk.

Handelshøyskolen BI ble opprettet 1943 av skolemannen Finn Øien (1912–2006) som aftenskole under navnet Bedriftsøkonomisk Institutt. Øien ledet skolen til 1975. BI fusjonerte 1992 med Oslo Handelshøyskole (grunnlagt 1967, til 1989 Handelsakademiet) og med Norges Markedshøyskole (grunnlagt 1918 som Reklameskolen på Oslo Børs). I 2000 skjedde nok en fusjon med Norges Varehandelshøyskole (grunnlagt 1967 som Norsk Kjøpmannsinstitutt). Fra 1970-årene ble BI gradvis akademisert; i 1983 utnevnte skolen sine første professorer. Handelshøyskolen BI fikk rett til å tildele siviløkonomtittelen fra 1985 og doktorgraden fra 1998.