Eikelund videregående skole

Eikelund videregående skole, Nydalsveien 30b, bydel Nordre Aker, videregående skole med spesialundervisning, opprettet 1974, gir tilbud til ungdom og unge voksne med spesielle behov for tilrettelagt opplæring på grunn av psykiske vansker. Skolen legger spesiell vekt på å gi elevene ro og trygghet under opplæringen slik at de oppnår best mulig faglig og menneskelig utvikling. Elevene har behov for et roligere tempo og opplæring i mindre grupper. Det betyr at den tilpassede opplæringen strekker seg over lengre tid med færre fag enn i ordinær skole.

Skolen har eksamensrett, og fagtilbudet er det samme som i ordinær videregående skole. Innenfor studieforberedende utdanningsprogram tilbyr skolen kunst, design og arkitektur Vg1 (over 2 år), påbygg til generell studiekompetanse (over 2 år), samt seks fag til generell studiekompetanse. Innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram tilbys helse og oppvekstfag Vg1 (over 2 år). I skoleåret 2022/23 hadde skolen 90 elever.