Bakke mølle

Bakke mølle, tidligere kornmølle på vestsiden av Akerselva rett nedenfor Gullhaug bru (Nydalsveien 21). Møllen ble oppført i 1811 av Hans Nielsen Hauge (som bodde på Bakke) og solgt til vennen P. Hansen i 1824, ombygd 1825–26. En ny og moderne mølle ble oppført på samme sted i 1852. Firmaet Peter Larsen & Co. kjøpte møllen i 1890, og den ble videre modernisert etter branner i 1900 og 1924.

Nedenfor Bakke Mølle lå rundt 1850 Nybakke Mølle.

Bakke mølle var i flere år ansett som landets største kornmølle og ble overtatt av Bjølsen Valsemølle i 1932. Møllebygningen ble i 1941 solgt til Christiania Spigerverk, mens maskineriet ble overført til Nedre Foss Mølle (se Foss).

Etter avviklingen av Spigerverket ble møllebygningen innredet til kontorbruk i 2001. Bygningen huser nå bl.a. bydelsadministrasjonen for Nordre Aker.