Bakke (2)

Bakke, gård med gnr. 57/5, Nydalsveien, ble utskilt fra Bakke, gnr. 57/1 i 1815, da Hans Nielsen Hauge kjøpte den av sin bror. Gården lå ved Bakke mølle. Hauge bodde der til han flyttet til Bredtvet i 1817. Revet.