Bakke (1)

Bakke, gård med gnr. 57/1, lå ved Christiania Spigerverk, Nydalen. Gården er nevnt som krongods på 1500-tallet. Den var utlagt til «Kgl. Majts hyttemester» (bergverksembetsmann) ca. 1600, og senere benefisert «lesemesteren» i Christiania (Katedralskolens rektor) frem til 1800. I 1810 ble den kjøpt av Michel Nielsen Hauge, bror av Hans Nielsen Hauge. I 1815 kjøpte Hans Nielsen Hauge en del av gården av sin bror og skilte ut gården Bakke (gnr. 57/5). Gården ble overtatt av Christiania Spigerverk 1938.

Den gamle hovedbygningen var sammensatt av flere deler med innebygde svalganger. Den ble ominnredet 1952, senere revet. Gården hadde tre husmannsplasser: Åmodt, Korsvolden og Langås (1771).