Korsvoll (plass)

Korsvoll, opprinnelig en grend med husmannsplasser under flere gårder. Husene lå rundt det tidligere krysset Maridalsveien/Tåsenveien.

1. Korsvoll, gnr. 53/4, Tåsenveien 117, plass under Søndre Tåsen. Revet.

2. Korsvoll, gnr. 53/5, Tåsenveien 115, plass under Søndre Tåsen. Gammelt våningshus i to etasjer med innebygd svalgang. Huset ble populært kalt «Tyske-Mutters hus» etter den tyskfødte fru Vassel som drev bakeri her på slutten av 1800-tallet. Revet.

3. Korsvoll, gnr. 57/6, Tåsenveien 112, plass under Bakke. Revet.

4. Nordre Korsvoll, gnr. 59, lå ved Tåsenveien 131c ,ved Hansemyrveien, plass under Brekke. Revet.

5. Søndre Korsvoll, gnr. 58/4, Skibakkeveien 10, plass under Nygård. På plassen har det vært reperbane. Våningshus fra ca. 1860 og låve er bevart. Låven er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

6. Vestre Korsvoll, gnr. 58/6, Korsvollbakken 27, plass under Nygård. Revet.