Nygård gård (Nydalen)

(Omdirigert fra Nygård (gård) Nydalen)

Nygård, gård med gnr. 58/221, Maridalsveien 292, var i 1557 klostergods under Nonneseter. Gården tilhørte Nordmarksgodset 1752–1873. 1873 ble den solgt til Nydalens Compagnie, overtatt av Oslo kommune 1905. Rachel Grepp Heimen for vanskeligstilte gravide og nybakte mødre ble oppført på restene av gårdsanlegget på Nygård 1967 og var i drift til 2012. Husmannsplasser: Søndre og Vestre Korsvoll. Våningshuset, som nå er barnehage, er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Nygård har gitt navn til Nydalen, som opprinnelig ble kalt Nygårdsdalen.