Nonneseter

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Schweigaards Gate 50.jpg

Nonneseter, nonnekloster i middelalder-Oslo, grunnlagt av Oslo biskop på 1100-tallet (første gang nevnt 1161); tilhørte Benediktinerordenen.

Klosteret lå på Leiran, like nord for Hovinbekken (som tidligere ble kalt Nonnebekken), litt vest for krysset mellom nåværende Schweigaards gate og Grønlandsleiret. Nonneseter var stor jordeier i middelalderen; klosteret eide på et tidspunkt 272 gårder i østlandsområdet (bl.a. Store Aker). Etter reformasjonen ble Nonneseter forlenet til Akershus slott. Klosterkirken ble revet 1616, og et kanonstøperi anlagt i hovedbygningen (denne ble revet på 1700-tallet).

Ved arkeologiske utgravninger 1879 (arkitekt Peter Blix) ble det funnet skjeletter og et hjørne av kvaderstein, som kan være rester etter klosterkirken.

Klosteret er minnet med et av Oslo Byes Vels blå skilt på bygården i Schweigaards gate 73.