Aker gård

Aker var en gård, et kirkesogn (prestegjeld) og en tidligere kommune i Akershus.

1. Aker gård lå ved Gamle Aker kirke, dens tufter er imidlertid aldri funnet. Den var delt i to, Store Aker og Lille Aker. Gårdene ble gitt i gave til Nonneseter kloster, men ble overtatt av kongen. Fra 1602 tjente gårdene som avlsgårder for Akershus slotts forsyning av landbruksprodukter. Gårdene ble også benyttet til havnegang for bøndenes «plikthester» i forbindelse med utbyggingen av Akershus. 1629 ble gårdene lagt ut til bymark for Christiania.

Lille Aker lå muligens ved Underhaugsveien, slik at Bisletbekken dannet skille mellom gårdene.

2. Aker kirkesogn svarer til prestegjeldet. Kirkesognet har navn etter gården som sognekirken, Aker kirke, lå på. Sognet hadde bare én kirke, Gamle Aker kirke, frem til 1855 da Vestre Aker kirke ble innviet. Østre Aker kirke er fra 1860, men sognet ble først formelt delt i 1861, i Vestre Aker sogn og Østre Aker sogn (1861–1906). 1907–47 var det fire sogn i Aker: Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand. Aker ble innlemmet i Oslo 1948.

3. Aker herredskommune ble etablert 1837 ved innføring av formannskapslovene; geografisk avgrenset som det daværende kirkesognet (prestegjeldet) Aker med senere endringer. Se Aker herred.