Underhaugsveien

Underhaugsveien, Hegdehaugen, bydel Frogner, fra Pilestredet ved Bislettkrysset til Hegdehaugsveien. Navn 1864 etter løkken Underhaug (Sporveisgata 25). Veien er nå sperret ved krysset mot Hegdehaugsveien, her står bl.a. skulpturen «Gjøgleren» av Fritz Røed.

Bygninger m.m.:

5. En fireetasjes bolig- og forretningsgård fra 1937. I oppgang B hadde Oslo Sporveier sine kontorer og arkiver. 29. august 1944 ble lønningskontoret her utsatt for et væpnet ran av Pelle-gruppa. Kasper Johansen og Leif Kjemperud kom seg unna med 114 124 kroner, en betydelig sum den gang. Midlene ble brukt til å finansiere gruppas videre motstandsarbeid.

9. Hoved-og sidebygning oppført ca. 1860 for snekker E. Gornitzka. Gravørvirksomhet i huset fra ca. 1907. Vedtatt bevart 1992.

13. Studenterhjemmet Sollandet, grunnlagt 1876 av pastor Peter Hærem, Norges eldste studenterhjem (ark. N. S. D. Eckhoff). Det ble innviet 13. februar 1876 av kong Oscar 2. Her bodde bl.a. Arne Garborg. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

15. Her lå tidligere Kirkens hus med kontorer for Det Norske Bibelselskap og andre kristelige organisasjoner. Solgt 2004 og ombygd til boliger, ferdigstilt 2008 med i alt 53 utleieboliger.