Hegdehaugsveien

Hegdehaugsveien, bydel Frogner, fra Pilestredet gjennom Homansbyen til den fortsetter som Bogstadveien der Professor Dahls gate starter. En meget gammel gate som har navn etter plassen Hegdehaugen. Veien var opprinnelig lengre; både Majorstuveien og Professor Dahls gate var tidligere deler av Hegdehaugsveien.

Husene består for det meste av leiegårder, ovenfor Parkveien også viktig butikkstrøk, og her ble byens første julegate satt opp i 1927. Trikken kjører Hegdehaugsveien mellom Parkveien og Bogstadveien. Mellom Parkveien og Sven Bruns gate er det opparbeidet gatetun.

Bygninger m.m.:

2. En treetasjes leiegård fra 1898 ved hjørnet av Pilestredet. I en leilighet i tredje etasje bodde i de første krigsårene den jødiske tobakksarbeideren Markus Moses Hurwitz (f. 1898) til leie hos en familie Wahlstrøm. Han var separert fra sin kone Therese, som bodde med deres to barn, Jenny og Fredrik, i Torggata 36. Tidligere hadde familien bodd i Grønlandsleiret 47. Markus Hurwitz ble arrestert 25. august 1942, satt på Grini og ble deportert med Gotenland 24. februar 1943. Han døde i Auschwitz i mars dette året. En snublestein er satt ned til minne om ham. Også hans kone Therese og de to barna ble drept i Auschwitz.

3. Her lå fra 1856 et privat barnehjem, Pleiestiftelsen for Smaabørn. Den nåværende gården er fra 1937 (ark. Knut Knutsen).

9. Treetasjes gård fra siste halvdel av 1870-årene. Fyrdirektør C. F. Diriks bodde her 1880–83.

17. Et seksetasjes hybelhus fra 1938 med 66 hybler. Under krigen var det rekvirert av tyskerne, frigitt for innflytting av de opprinnelige beboerne i begynnelsen av juni 1945.

18. Oppført 1897 for enkefru C. Stabell som bolig for Slottets personale. Reddet fra riving i 1970-årene etter lang strid og rehabilitert 1981–82, tildelt Arkitekturvernprisen 1989.

19. Grønneberg barnehage.

21b. En treetasjes leiegård fra begynnelsen av 1870-årene. Under krigen bodde gullsmedsvennen og motstandsmannen Tormod Nygaard (1904–44) her. Han var gift med Elna Irene (f. Jensen), de hadde ett barn. Han var kommunist og medlem av Milorgs Oslo-distrikt. Etter å ha vært fengslet og torturert på Møllergata 19 og på Grini, ble han henrettet av tyskerne i Trandumskogen 30. oktober 1944. En snublestein er satt ned til minne om ham.

23. Soenerløkken (Lassonløkken). Det nåværende huset på tomten er en fireetasjes leiegård ved hjørnet av Parkveien,oppført 1902 (ark. Aspen & Winther). Her bodde i de første krigsårene den ugifte selgeren Eugen Krausz (f. 1909), som hadde kommet som flyktning fra Tsjekkoslovakia høsten 1939. Han ble deportert 26. november 1942 og døde i Auschwitz i februar 1943. En snublestein er satt ned her til minne om ham.

Mellom Hegdehaugsveien, Grønnegata, Parkveien og Pilestredet lå løkken Frihedssæde.

24. Fireetasjes leiegård oppført i 1898-99 på en parsell av Parkveien 27, arkitekt Julius Foseid. Konditoriet Sim. Solberg holdt til her fra 1900 til 1967. Selve bakeriet lå fløybygningen. Den høye bakeripipa er fremdeles bevart.

25. Treetasjes bolig- og forretningsgård fra 1894 (ark. Ludwig Zapffe), oppført for Dirk W. Blaauw.

27. Forretningsgården mot gaten oppført 1895 for D. W. Blaauw (ark. Ludvig Zapffe). I bakgården ligger en toetasjes murvilla oppført 1860 for L. M. Lindeman etter at hans trevilla brant ned 1859.

28. Treetasjes murgård fra 1875 (ark. Ove Ekman) oppført for Dirk W. Blaauw. Mindre ombygging i 1887, tilbygg og uthus (ved Hjalmar Welhaven) i 1896 og nytt tilbygg (ved Carl Aaman) i 1908. Her var det opprinnelig kolonial- og vinhandel i første etasje. Bak gården mot gaten ligger en halvannen etasjes sveitservilla i panelt tømmer. Dette var det opprinnelige hovedhuset her, oppført 1855, med tidligere adresse Badehusgaden 55. Like ved siden av lå et «styrtebad» som het «Karlsro», opphavet til den gamle adressen.

31–33. Her lå tidligere «Homansslottet», hvor Jacob Homan bodde. Bygningen reist 1866 (ark. G. A. Bull); revet 1962–63 for å gi plass til bensinstasjon m.m. («Texacogården»). Homansslottet hadde to hjørnetårn og en terrakottakopi av den Herkulanske matrone på toppen. Figuren ble tatt ned da huset ble revet og plassert i et blomsterbed på Frogner hovedgård.

32. Opprinnelig en treetasjes leiegård i nyrenessanse med loftsetasje ved hjørnet av Oscars gate, oppført 1897, arkitekt Julus Foseid. Da gården var ny, ble det i første etasje åpnet en bokhandel, Edvard Magnussens Bok & Papirhandel. Magnussen hadde etablert den fem år tidligere i Hegdehaugsveien 29. I 1904 ble bokhandelen overtatt av Bernhard Petersen (1866–1916), som nå gav den sitt navn. Ved Petersens død ble bokhandelen drevet videre av hans elleve år yngre medarbeider, Axel Wang. To år senere overtok Wang bokhandelen og gav den navnet Bernh. Petersens Eftf. Han trakk seg tilbake i 1952, og virksomheten ble videreført av O. E. Gabrielsen (til 1968, da han overtok Windju Simonsens bokhandel) og S. O. Lillaas (1921–2016). Bokhandelen som i mange år ble kalt «Bokladen i Homansbyen», ble overtatt av ARK-kjeden i 2001. Etter noen år til som bokhandel, kom det andre virksomheter i lokalene, bl.a. en teforretning. Nå er det igjen en bokhandel her, kalt Boklageret, en butikk som selger eldre, ubrikte bøker.

I denne bygningen fant en av Oslos verste brannkatastrofer sted. Natten til 6. nov. 1938 omkom 29 mennesker da det brøt ut en eksplosjonsartet brann under en fest i Andersons fotoatelier, som lå i loftsetasjen. Til festen var det pyntet med dekorasjoner av papir og bomull, som tok fyr. Grunnet panikken som oppstod, kom ikke folk seg ut av dørene til trappen, da disse slo innover. Fire kastet seg også ut og ble drept. Loftsetasjen ble ikke gjenoppbygd slik den hadde vært, men som en ny etasje i en avvikende stil i forhold til resten av bygget.

34. Her holder nå Christiania Glasmagasin til.

35. Hygiea apotek. Her lå tidligere en gård kalt «Apotekergården,» oppført i 1870. Den var en hjørnegård med apoteket Hygiea, som i 1892 og 1899 tilhørte apoteker G. Schultz. Det var en toetasjes bygning ved hjørnet av Josefines gate. Den ble revet 1960 i forbindelse med oppføringen av dagens bygg.

Gateløpet mellom Josefines gate og Professor Dahls gate ble tidligere kalt Smithebakken. Her ligger Josefines park på østsiden av gaten.