Arkitekturvernprisen

Arkitekturvernprisen, pris som ble utdelt i perioden 1975–94 til personer som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er rehabilitert eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøvern. Prisen ble delt ut av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus (én pris til Oslo, én til Akershus) i samarbeid med Aftenposten. I tillegg til diplom og prispenger fulgte en plakett til å feste på bygningen.

Prisvinnere i Oslo

År Bygning/Anlegg Eier
1975 Fjellgata 22, Rodeløkka             Nelly Andresen
1976 Rådhusgata 4, Sentrum Byggmester Johs. Solberg
1978 Nordbys bakeri, Tøyen Bakermester Kaare Nordby
1979 Lyder Sagens gate 23, Fagerborg Fride Eeg-Henriksen, Signe Horn Fuglesang, Christopher og Erla Bergendahl Hohler
1980 Holstad gård, Klemetsrud Knut Arne Holstad
1981 Oslo Militære Samfund, Myntgata         Oslo Militære Samfund
1982 Slemdalsveien 33c Toril og Willy Railo
1983 Villa Gro-Gro, Lallakroken 6 Vibeke og Gunnar Sæther
1984 Maridalsveien 87, Sagene Bertel O. Steen A/S
1985 Ullevål Hageby Ullevål Hagebyselskap
1986 City Bakeri & Conditori (interiør), Tollbugata 11 Per-Jan Holbye
1987 Langgata 17, Rodeløkka Einar Hagness, Jostein Bjørndal, Inger Vagle, Sven Lillegård, Ellen Borg og Torgny Hasås
1988 Lille Tøyen hageby Lille Tøyen Borettslag
1989 Hegdehaugsveien 18 Sameiet St. Halvard
1990 Ullevålsveien 90, Adamstuen Signe Elisabeth Blegeberg, Dina Qvigstad Bentzen, Kari Sofie Gjersøe
1991 Martin Olsen Møbelgalleri, Thune Erik og Jan Schøyen
1992 Normannsgata 17b, Kampen Torill Sørum og Tor Are Johansen
1993 Stolmakergata 8, Grünerløkka Borettslaget Ny York
1994 Dronningens gate 3, Sentrum Aspelin-Ramm