Lallakroken

Lallakroken, Briskeby, bydel Frogner, liten stikkvei fra og til Briskebyveien, som den tidligere var en del av. Oppkalt 1975 etter skuespilleren Lalla Carlsen (1889–1967), som bodde her.

6. Villa «Gro-Gro», oppført ca. 1860 som et sommerhus. Om- og påbygd i sveitserstil av arkitekt Bernhard Steckmest 1897. 1930–67 eid av Carsten og Lalla Carlsen. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Lalla Carlsen, og det inneholder også en rekke gjenstander og minner fra tiden da det var et samlingssted for byens revy- og teatermiljø. Huset ble fredet i 2018.