Briskeby

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Briskeby, bolig- og forretningsområde mellom Homansbyen, Frogner og Majorstuen. Opprinnelig to husmannsplasser under Frogner Hovedgård; fulgte med Lille Frogner da denne ble utskilt fra Frogner. Her vokste det opp en liten, isolert «landsby», som bevarte sin egenart selv etter at den ble innlemmet i byen 1878. Et par av de gamle trehusene fra den opprinnelige Briskeby-bebyggelsen er bevart.