Lille Frogner

Lille Frogner, Lille Frogner allé 6–8. På Frognerberget, høydedraget over nåværende Haxthausens gate, anla kjøpmann Halvor Tønsberg i 1751 en liten hage, kalt Tønsberghaugen, senere kalt Lille Frogner. I 1794 ble den arvefestet av Bernt Anker til generalkrigskommissær Fredrik Gottschalch Haxthausen (1750–1825). Han oppførte 1798–1800 en hovedbygning i to etasjer; den ble restaurert og innredet til kunstgalleri i 1981, nå kontorer. Haxthausen sikret seg naboløkken i nord, admiral Krogs løkke, Briskeby og skogteigene oppover mot Hegdehaugen, Haxthausskoven. Hele eiendommen var på 130 daa. Haxthausen ble under krigen 1814 urettmessig beskyldt for forræderi, og 19. august 1814 omringet en opphisset menneskemengde Lille Frogner, knuste vinduene og ødela hagen. Haxthausen måtte rømme fra byen og frasi seg sine stillinger. Karl Johan kjøpte senere Lille Frogner av Haxthausens enke som ledd i planen om en parkforbindelse mellom Slottet og Bygdøy. Oscar 1 solgte 1848 Lille Frogner til assessor Severin Løvenskiold, som utparsellerte jordveien.

Anlegget har uthus fra begynnelsen av 1800-tallet, ombygd flere ganger og tatt i bruk som boliger i 1925. Hele anlegget er fredet. Hovedbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.