Lille Frogner allé

Lille Frogner allé, Frogner, bydel Frogner, gate fra Frognerveien til Gyldenløves gate, etter krysset med Kruses gate blir den en gangvei med en trapp på midten. Navn 1927 etter gården Lille Frogner. På østsiden av alléen består bebyggelsen av leiegårder på tre og fire etasjer, på vestsiden er det mindre bygninger i to og tre etasjer fra 1920- og 1930-årene.

Bygninger m.m.:

4d. Enebolig med atelier bygd for maleren Henrik Lund 1927 (ark. Arnstein Arneberg).

6–8. Lille Frogner.

Referanser i denne artikkelen

Lille Frogner