Briskebyveien

Briskebyveien, Briskeby, bydel Frogner, fra Riddervolds plass til Schives gate. Oppkalt 1866 etter boligområdet Briskeby; opparbeidet som gate ca. 1880. Strekningen fra Løvenskiolds gate til Schives gate ble først opparbeidet i 1933. Kristiania Elektriske Sporvei la den første linjen til Majorstua gjennom Briskebyveien i 1892–94, og trikken kjører stadig i veiens nedre del.

Bygninger m.m.:

2. En fireetasjes leiegård ved hjørnet av Skovveien. I en leilighet i fjerde etasje bodde i de første krigsårene den jødiske forretningsmannen Ludwig Paul Cohn (f. 1889) gift med ikke-jødiske Gertrude (f. Glaeser 1895). Cohn ble arrestert 23. oktober 1942 og deportert til Tyskland 3. august 1944. Han var en av de få som overlevde.

7. Uranienborg skole.

11. En treetasjes leiegård fra 1891 (ark. Bernhard Steckmest) med karakteristisk hjørnekarnapp ved hjørnet av Holtegata. I en leilighet i tredje etasje bodde professor Francis Bull (1887–1974). Han ble arrestert sommeren 1941 som et av styremedlemmene i Nationaltheatret, og satt på Grini i vel tre år. Her holdt han en rekke foredrag for sine medfanger om emner fra norsk og nordisk litteratur, noe som i høy grad bidro til å holde humøret og motet oppe. Noen av foredragene ble etter krigen utgitt i samlingen Tretten taler på Grini. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp ved inngangen fra Holtegata til minne om ham.

'34. Adressen eksisterer ikke lenger. På denne adressen lå tidligere en sveitservilla et stykke inn fra gaten. Her bodde en periode Kyrre og Rachel Grepp, og Fernanda Nissen bodde her i 1917–1920. Huset ble revet ca. 1930.

38. Treetasjers leiegård (ark. Olaf Boye) i pusset tegl oppført i 1891 for Ole Andersen, som fikk bygget flere gårder i området i denne perioden.

42. Albin Upp Galleri & Kunstkafé, etablert av Kristin Bonnevie i 1981. Huset var opprinnelig en husmannsstue på en parsell under Lille Frogner. Det er et av de få gjenværende av Briskebyveiens gamle trehusbebyggelse fra tidlig på 1800-tallet. Galleriet er oppkalt etter vedhandler Albin Upp, som holdt til i nabohuset (nr. 46, nå revet). I dette huset bodde også dikteren Jan Erik Vold i 1960-årene.

62. Trehus fra 1800-tallet med én hel etasje og en kvistetasje. Tidligere butikklokale, nå bolig. Et av få trehus som fortsatt står i gaten.

66. Oppført i 1850-årene i tømmer og utmurt bindingsverk.

68. Inne i gården, en liten rød stue. Fra 1919 og i 45 år drev her Lolly Ræstad sin private husholdningsskole, der bl.a. prinsessene Ragnhild og Astrid gikk.

84–86. Del av Langgaardsløkkens Byggeselskap; sju bygninger fra 1930 med til sammen 82 leiligheter (ark. Kristofer Lange).