Uranienborg skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Uranienborg skole fotografert i 2014. - Foto Omar hoftun / Creative Commons

Uranienborg skole, Briskebyveien 7, barne- og ungdomsskole (1–10), stod ferdig 1886 (ark. Ove Ekman), oppført som en toetasjes bygning i pusset tegl, påbygd en etasje 1893, fløyen langs Briskebyveien føyd til 1913 (ark. Balthazar Lange), utvidet med bygning for gymnastikksal 1928 (ark. Kristofer Lange).

Skolen ble rekvirert av tyskerne allerede 9. april 1940 og brukt som kaserne frem til 1. august. Da ble hovedbygningen frigitt, men gymnastikksalsbygningen ble beholdt. Hovedbygningen ble igjen rekvirert 20. mars 1942, da ble Quislings førergarde, som hadde holdt til her, kastet ut. Gymnastikksalsbygningen ble frigitt 15. august 1941 og stilt til disposisjon for Sjømannsskolen. Tyskerne hadde også et karttrykkeri her på skolen. I skolegården ble det oppført en garasjebrakke og et lagerskur. Etter frigjøringen ble skolen brukt til innkvartering av britiske tropper frem til 5. desember 1945, da skolen ble endelig frigitt.

I perioden 1992–97 ble skolen pusset opp. Nybygg for Aktivitetsskolen ferdig 1997. Utearealet ved Harelabbveien ble rehabilitert i 2010. I perioden 2016–19 var skolen under ombygging med bl.a. bygging av underjordisk idrettshall under Nordahl Rolfsens plass. Elevene fra 5.–10. trinn ble midlertidig undevist i lokalene til Fernanda Nissen skole.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1930 (1320 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen 652 elever. Skolen har to mottaksklasser. Uranienborg Skolekorps stiftet 20. nov. 1950; rent guttekorps til 1966.