Sjømannsskolen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Sjømannsskolen, nåværende Kongshavn skole, med Jørn Utsonds skulptur «Helhesen» i forgrunnen. - Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

Sjømannsskolen, Oslo Sjømannsskole, tidligere maritim skole i Karlsborgveien 4, Etter at skolen ble Kongshavn videregående skole, ble adressen endret til Kongsveien 30. Den var en offentlig navigasjonsskole, opprettet 1845 som ettårig kurs (fra 1869 to klasser, styrmannsklasse og skipperklasse). Skolen hadde i mange år tilhold forskjellige steder i byen, bl.a. i den gamle Katedralskolebygningen, Akersgata 73a (1902–10) og St. Olavs plass 5, den tidligere Gjertsens skole, (1910–17). Tidligere var Sjømannsskolen var også navn på holdeplassen på Ekebergbanen, fra 2014 Ekebergparken holdeplass.

Den nåværende bygningen stod ferdig 1917 etter arktitektkonkurranse 1913 (ark. A. Bjercke og G. Eliassen, tildelt Houens diplom 1923). Den er formet som en kompakt «borg» i fire etasjer med et lavt tårn i hvert hjørne, av tegl med delvis grov pusset fasade, delvis kledd med huggen granitt. Hovedinngangen er markert med arkade på sørfasaden. De massive tårnene var utstyrt som kommandobroene på en båt. Også beliggenheten til skolen med utsikten over fjorden hadde betydning for undervisningen.

Sjømannsskolen fotografert ikke lenge etter at den stod ferdig. I forgrunnen en dragestilsvilla og det tidligere Sjømannshjemmet i Karlsborgveien. - Foto: Nasjonalbibliotekets bildesamling

Det gammelmodige og romantiske borgpreget er en slående kontrast til den bare 12 år yngre Ekebergrestauranten litt høyere oppe i åsen på den andre siden av veien. Sørvestre tårn er trigonometrisk punkt, 90 moh, lysmasten er 10 m høy. Bygningens inngangshall er dekorert med Per Krohgs fresker med motiv fra Dyrekretsen. Foran bygningen står Gunnar Utsonds skulptur Helhesten, som ble flyttet hit etter Jubileumsutstillingen på Frogner 1914.

Bygningen ble rekvirert av tyskerne 9. april 1940, til 15 august 1941 var den bare delvis rekvirert, men fra da av var hele skolen rekvirert, og bestyrer og vaktmester måtte flytte ut. Her hadde tyskernes sin marineetterretning (Marinenachrichten Abteilung med Marinenachrichtenoffizier og Marinennachrichtenausbildungskompanie Norwegen). Anlegget omfattet hele ti radiosendere som stod i direkte kontakt med Rådhuset og Marinens hovedkvarter i Fridtjof Nansens plass 2-5. Det var også kabelforbindelse med Brannfjell, Lutvann leir, Østmarkseteren og Bøler gård, og man stod i radiotelefonisk kontakt med Oscarsborg, Horten og Tjøme, der Torås fort var blitt utbygd til et kystfort med fire store kanoner. Åtte radiooperatører var på vakt døgnet rundt. Bygningen og området rundt var utbygd som en festning. Tre av tårnene på bygningen ble brukt som utkikksposter. Skråningen sør for skolen mellom Kongsveien og Mosseveien var utstyrt med maskinkanoner som antiluftskyts. Det var bygd 15 fundamenter for kanoner, og kanonene var omgitt av steinmurer fôret med tømmer.

Kanonene var gruppert rundt et stort ammunisjonsdepot beskyttet av en høy steinmur og piggtråd. Alt godt kamuflert. Kanonene ble dirigert fra en sambandssentral. Her fantes også to lyskastere og to lytteapparater. Langs Karlsborgveien var to villaer rekvirert, og det ble reist seks større brakker, tre på hver side av veien. Her var også en Aussenkommando med sovjetiske krigsfanger fra Stalag 303. 13. april 1945 var 19 krigsfanger underlagt Marine Nachrichten Abteilung Oslo her, men hvor de var innkvartert, er ukjent. Også ved Mosseveien rekvirerte man tre villaer. Hele området var inngjerdet av piggtrådgjerder, og det var gravd ned landminer. Området hadde tre innganger og her var i alt ca. 100 mann fra flyvåpenet og ca. 150 mann fra Marinen stasjonert. Hovedporten lå til Kongsveien, der det var vaktstue. Kafé Utsikten og et lite hus tyskerne hadde bygd her, ble brukt som forlegning for vaktstyrken og dens sjef. Nede ved Mosseveien var Karlsborgveien stengt med «spanske ryttere». Skolen ble frigitt i midten av juni 1945. Etter krigen ble en av de store brakkene nedenfor Sjømannsskolen ved Karlsborgveien brukt til innkvartering av bostedsløse, en annen ble kjøpt av Studentsamskipnaden for innredning av studentboliger.

Oslo sjømannsskole ble nedlagt 1989 og bygningen solgt til Handelsakademiet, åpnet som Oslo Handelshøyskole 1990. 1992–2005 del av Handelshøyskolen BI, Senter for lederutdanning. Senere lokaler for ulike alternativskoler. Fra 2013 Kongshavn videregående skole. Skolebygningen er markert med etav Oslo Byes Vels blå skilt.