Gjertsens Skole

Gjertsens skole ved St. Olavs plass rundt 1880. - Foto Olaf Væring / Oslo Museum / Creative Commons

Gjertsens Skole for den høiere Almenuddannelse, tidligere skole grunnlagt av Fredrik Gjertsen (1831–1904) i 1869 som en fortsettelse av Latinskolen for eldre elever, opprettet 1855. Skolen fikk reallinje 1876 og eksamensrett fra 1884. Den holdt opprinnelig til på St. Olavs plass 5 og flyttet i 1899 til ny bygning for 300 elever i Niels Juels gate 52 (ark. Ove Ekman) og endret 1900 navn til Frogner høiere almenskole. Skolen, som opprinnelig hadde vært en gutteskole, begynte også etter hvert å ta opp piker som elever. I 1890 tok den første piken latinartium på Gjertsens skole, året etter to – én på latinlinjen og én på reallinjen, men så ble det ikke flere, før skolen var blitt flyttet til Frogner. Frogner skole ble overtatt av kommunen 1919 og ble nedlagt 1970. Bygningen ble overtatt av Hartvig Nissens skole.